Category Archives: Lyrics

कर्पूरगौरं करुणावतारं | Karpur Gauram Karunavtaaram Lyrics

Karpur Gauram Karunavataaram Lyrics Stotra – कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् ।सदावसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानीसहितं नमामि ॥1॥मन्दारमालाकुलितालकायै कपालमालांकितकन्धराय।दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नम: शिवायै च नम: शिवाय॥2॥श्री अखण्डानन्दबोधाय शोकसन्तापहारिणे।सच्चिदानन्दस्वरूपाय शंकराय नमो नम:॥3॥ Sloka in English – Karpur Gauram Karunavataram |Sansara Saram Bhujagendra Haram ||Sada Vasantam Hridayaravinde |Bhavam Bhavani Sahitam Namami || Word to word meaning- Karpur Gauram :… Read More »