Category Archives: Status

Best Marathi Status & DP Collection for WhatsApp, Facebook 2019

Marathi Love WhatsApp Status, Quotes, & DP 2019 Here is the best collection of romantic Marathi WhatsApp statuses related to Love, Miss U, BreakUp, Attitude. आयुष्यातील काही गोष्टी कबड्डीच्या खेळाप्रेमाणे असतात तुम्ही यशाचा रेषेला हात लावताच लोक तुमचे पाय पकडायला सुरुवात करतातमला तीच पाहिजे विषय संपला… मला तीच पाहिजे विषय संपला… मी पण अश्या मुलीवर… Read More »